Projekt: Nakup novih strojev
Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij
Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Operacija: Nakup opreme strojev in naprav
Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Cilji podukrepa:
• vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
• izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
• krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:
• Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
• Povečanje števila zaposlenih;
• Varovanje okolja;
• Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:
• Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
• 1 nova zaposlitev
• Zmanjšanje vplivov na okolje
• Energetska učinkovitost tehnološke opreme

EnglishGermanFrenchRussianItalianSpanishDutchCroatianSlovenian